• กลับสู่หน้าแรก  
• ดาวน์โหลด Acrobat Reader สำหรับอ่านเอกสารนามสกุล PDF  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบงานสารบรรณ (RSLB2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานสารบรรณ

ค้นหาข้อมูล 
ขั้นตอนแรก ค้นหาเฉพาะหมวดหมู่ :
ทุกหมวดหมู่
หนังสือราชการภายนอก
หนังสือราชการภายใน
บันทึกข้อความ
ประกาศ
ขั้นตอนที่สอง สิ่งที่ต้องการค้นหา ประเภท :


ข้อมูลที่ต้องการค้นหา :


ฉบับที่ เลขที่หนังสือ วันที่ ประเภทของหนังสือ / ชื่อหนังสือ / ความเร่งด่วน จาก ถึง
3131 164/2559 2017-02-07 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า(ต่อเนื่อง) ปีการศึกษา 2559 งานสารบรรณๆ ผู้เกี่ยวข้องตามคำสั่งฯ
3130 164/2559 2017-02-07 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า(ต่อเนื่อง) ปีการศึกษา 2559 งานสารบรรณๆ ผู้เกี่ยวข้องตามคำสั่งฯ
3129 163/2559 2017-02-07 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป งานสารบรรณ ผู้เกี่ยวข้องตามคำสั่งฯ
3128 162/2559 2017-02-07 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการออกข้อสอบ คัดเลือกและจัดเก็บรักษาข้อสอบในการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป งานสารบรรณ ผู้เกี่ยวข้องตามคำสั่งฯ
3126 158/2559 2017-02-07 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล"สานฝันกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้" งานสารบรรณ ผู้เกี่ยวข้องตามคำสั่งฯ
3125 157/2559 2017-02-07 คำสั่ง การมอบหมายหน้าที่ให้ข้าราชการ ลูกจ้าง อยู่เวรยาม งานสารบรรณ ผู้เกี่ยวข้องตามคำสั่งฯ
3124 156/2559 2017-02-07 คำสั่ง ให้ข้าราชการไปราชการ งานสารบรรณ นายฮาซัน มะยีแต/นายสุภาพ ใสสุข
3123 155/2559 2017-02-07 คำสั่ง ให้ข้าราชการและพนักงานราชการไปราชการ งานสารบรรณ นายพีรพัฒนา ขุนนิรงค์/นายปรีชา เวชศาสตร์
3122 154/2559 2017-02-07 คำสั่ง ให้ข้าราชการไปราชการ งานสารบรรณ นายฮาซัน มะยีแต
3120 153/2559 2017-02-07 คำสั่ง ให้พนักงานราชการไปราชการ งานสารบรรณ นายมนัส บูสะมัญ
3119 ศธ0601/587 2017-02-03 หนังสือราชการภายนอก แต่งตั้งข้าราชการเมืองให้ดำรงตำแหน่ง จำนวน 6 ราย งานสารบรรณ แจ้งรองฯ 4 ฝ่าย/แจ้งทราบทั่วกัน
3118 ศธ0601/586 2017-02-03 หนังสือราชการภายนอก มอบอำนาจให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการสั่งปฏิบัติราชการแทนและมอบหมายหน้าที่ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการขับเคลื่อนงานตามนโยบาย งานสารบรรณ รองฯ4 ฝ่าย/ แจ้งทราบทั่วกัน
3117 ศธ0601/585 2017-02-03 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การให้ทุนการอุดหนุนการวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 งานสารบรรณ แจ้งทราบทั่วกัน
3116 ศธ0601/438 2017-01-23 หนังสือราชการภายนอก รายงานผลการเยือนราชอาณาจักรภูฎาน เพื่อจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเดด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอุลยเดช: สายสัมพันธ์ ภูฎาน งานสารบรรณ แจ้งทราบทั่วกัน
3115 ศธ0601/439 2017-01-23 หนังสือราชการภายนอก ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ.2556 งานสารบรรณ แจ้งทราบทั่วกัน
3114 ศธ0601/430 2017-01-23 หนังสือราชการภายนอก การเปลี่ยนแปลงสถานที่และวันเวลาในการจัดงานเผยแพร่พระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปีพุทธศักราช 2560 งานสารบรรณ แจ้งทราบทั่วกัน
3113 ศธ0604/440 2017-01-23 หนังสือราชการภายนอก การประชุม 4TH Johor International Student Leaders Conference 2017 งานสารบรรณ แจ้งทราบทั่วกัน
3112 ศธ0601/12111 2017-01-23 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 งานสารบรรณ แจ้งทราบทั่วกัน
3111 ศธ0601/12108 2017-01-23 หนังสือราชการภายนอก ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ.2556 งานสารบรรณ แจ้งทราบทั่วกัน
3110 ศธ0601/12110 2017-01-23 หนังสือราชการภายนอก ช่องทางรับข้อร้องเรียนของกองทุนส่งเสริมและดัมนาการศึกษาสำหรับคนพิการ งานสารบรรณ แจ้งทราบทั่วกัน

กำลังแสดงหน้าที่ 1/25 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ